Stručni put

  • 1988. Prešernova nagrada za istraživački rad na Sveučilišnom institutu za kliničku neurofiziologiju Kliničkog centra u Ljubljani
  • 1994.-2001. kirurg na Traumatološkom odjelu Opće bolnice i bolnice za obuku Celje
  • 1996. magistar traumatologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
  • 1997. asistent kirurgije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani
  • 2001. kirurg na Traumatološkom odjelu Univerzitetnog kliničnog centra u Mariboru
  • 2003. medicinski direktor Arthrona, Instituta za ozljede zglobova i sportske ozljede